Hoe om by die veiling te kom / How to get to the auction:

Vanaf / from Senekal:
* Ry op die Bethlehem pad (N5) vir +/- 4km / Drive on the Bethlehem road (N5) for approximately 4km
* Draai regs op die Rosendal Ficksburg pad (R70) en ry vir +/- 28km / Turn right onto the Rosendal Ficksburg road (R70) en drive for about 28km
* Draai links op die Paul Roux grondpad (S1152) en ry vir 3km / Turn left onto the Paul Roux dirt road (S1152) en drive for 3 km
* Draai links by die Heelbo hek en volg die pad tot by die veilingspunt / Turn left at the Heelbo gate and follow the road to the auction

Vanaf Bethlehem / from Bethlehem:
* Ry op die Paul Roux/Senkal pad (N5) vir +/- 35km / Drive on the Paul Roux / Senekal road (N5) for about 35km
* Draai links op die S1152 +/-2km buite Paul Roux en ry vir 18km / Turn left onto the S1152, about 2km outside Paul Roux and drive for 18km
* Hou regs by die vurk in die pad / Keep right at the fork in the road
* Draai regs by die Heelbo hek en volg die pad tot by die veilingspunt / Turn left at the Heelbo gate and follow the road to the auction

Vanaf Ficksburg / from Ficksburg:
* Ry op die Fouriesburg pad (R26) vir +/- 2km / Drive on the Fouriesburg road (R26) for about 2 km
* Draai links op die Rosendal pad (R70) en ry vir +/- 57km / Turn left onto the Rosendal road (R70) and drive for about 57km
* Draai Regs op die Paul Roux grondpad (S1152) en ry vir 3km / Turn right onto the Paul Roux dirt road (S1152) and drive for about 3km
* Draai links by die Heelbo hek en volg die pad tot by die veilingspunt / Turn left at the Heelbo gate and follow the road to the auction